ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายแดง-บ้านนายต้อ บ้านหนองกราด ม.13

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี    

19 ก.พ. 64 92