ประกาศ/คำสั่ง

คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด อบต.

แฟ้มที่เกี่ยวข้อง (คลิกรูปเพื่อเปิดแฟ้ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลครบุรี    

25 พ.ค. 65 62